La Franche

���������������������-������������������������������������

อีกหนึ่งความพิเศษของการจับคู่สีหัว-สายเข็มขัด ที่มาพร้อมกับความสะดวก

สบายยิ่งขึ้นไปกับหัวเข็มขัดระบบล๊อคอัตโนมัติ ที่สามารถปรับระดับความ

ยาวได้ตามต้องการ โดยไม่ถูกกำหนดโดยรูของเข็มขัด

(* หมายเหตุ ขณะใส่และถอดเข็มขัด ต้องกดปุ่มล๊อคกระทั่งใส่พอดีหรือ

ถอดเสร็จแล้วเท่านั้น หากดึงเข็มขัดเลย อาจทำให้เกลียวเสียได้)

 

แสดง 1-12 จาก 17 รายการ