La Franche

ข้อมูลการชำระเงิน

ถ้าท่านไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินด้วยอีเมล์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

ติดต่อสอบถาม
• FB. La Franche หรือ http://m.me/lafranche
• LINE. @lafranche หรือ bit.ly/LaFranche
• TEL. 08-2345-1242สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

อัญชลินทร์ อัครกุลไชย

027-3-98598-0

( ออมทรัพย์ )